lady

Základní informace

ODPADY PÍSEK s.r.o. byly jako společnost s ručením omezeným založeny v roce 1993 městy Písek 45% a Strakonice 45% a společností s ručením omezeným Recyklace odpadů a skládky 10%. s hlavním cílem držet přimeřenou výši nákladů na likvidaci odpadů pro své občany. V roce 2015 společník Recyklace odpadů a skládky a.s. ze společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. vystoupil a nabídl městům svůj podíl k odkupu. V současné době jsou jedinými společníky města Písek 50% a Strakonice 50%.

Hlavním provozem společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. je skládka založená v roce 1993 v katastru obce Smrkovice pro likvidaci tuhých komunálních odpadů, které vznikají na území okresů Písek a Strakonice.

Nedílnou součástí likvidace odpadů je i jejich dotřiďování, které umožňuje zpětné surovinové využití. V provozu dotřiďovací linky, uvedené do provozu v roce 2004 jsou tak dotřiďované papírové a plastové odpady.

Vedlejší činností společnosti je zpracovávání skládkového plynu, který je energeticky využíván k výrobě elektrické energie. Od roku 2017 společnost disponuje kontejnerovou autodopravou, která má za význam zkvalitnění poskytovaných služeb.

Copyright © www.odpady-pisek.cz | 2014