lady

Skládka komunálních odpadů

Skládka tuhých komunálních odpadů je umístěna cca 2 km za obcí Smrkovice, je zařazena do skupiny S-OO s podskupinou S-OO1 a S-OO3. Je zde možné ukládat pouze ostatní a komunální odpady (O) včetně jediného nebezpečného odpadu (N), tj. azbest.

Copyright © www.odpady-pisek.cz | 2014