active24
lady

Dotazy a poradenství

V případě nejasností, týkajících se třídění a zařazování odpadů do kategorií, podmínek přijetí odpadů na skládku, cen a praktické likvidace odpadů Vám poskytneme informace na kontaktech.
Copyright © www.odpady-pisek.cz | 2014