active24
lady

Podmínky přijímání odpadů

Přijímání odpadů na skládku k odstranění uložením se řídí zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami. Proto podmínkou pro přijetí odpadů na skládku je jejich vytřídění u původce, který zařazuje odpad dle katalogu odpadů a poskytne nám před uložením odpadu průvodní dokumentaci (základní popis odpadu, prohlášení o shodě, objednávku k uložení odpadu nebo uzavřenou smlouvu o ukládání odpadů na příslušný rok), včetně IČP nebo IČZ.

Pro minimalizaci škodlivých vlivů na životní prostředí vyžadujeme od všech dopravců dodržování provozního řádu skládky a dodržování předpisů o dopravě odpadů. Při dopravě azbestu a jeho ukládání požadujeme dodržování zvláštních zákonných úprav (zákon č. 185/2001 Sb, § 35).

Pro informaci o cenách nás kontaktujte na tel. čísle 382 261 382, 731 329 717. nebo e-mail: info@odpady-pisek.cz

Copyright © www.odpady-pisek.cz | 2014